Knygynas

Skelbimai
Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Varėnos knyga“ vadovo pareigoms eiti
PDF Spausdinti El. paštas

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Varėnos knyga“ vadovo pareigoms eiti.

UAB „Varėnos knyga“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 184552774, buveinės adresas: Laisvės g. 1, LT-65184 Varėna

PAREIGYBĖ: UAB „Varėnos knyga“ direktorius

DARBO POBŪDIS – vadovauti Bendrovei, organizuoti įstaigos darbą, užtikrinti nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

DARBO UŽMOKESTIS: pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas – 9,3 (BD)

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS: pokalbis ir veiklos programos vertinimas

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

Asmuo, einantis direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadybinio darbo patirtį;

3. žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą bei kitas sritis, susijusias su Direktoriaus funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, šiuos nuostatus;

4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAS IR TERMINAS: asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Savivaldybės administracijos Personalo skyriui tiesiogiai (adresu Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba registruotu laišku iki 2022 m. gruodžio 22 d. (imtinai) pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s).

4. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį.

6. Užpildytą pretendento anketą (Konkurso į UAB „Varėnos knyga“ vadovo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. DV-1219, 1 priedas).

7. Savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, terminas dokumentus pateikusiems pretendentams, gali būti pratęstas 5 darbo dienomis.

Nė vienam pretendentui nepateikus dokumentų dalyvauti konkurse ar arba nė vienam pretendentui neatitikus konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsakius į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, terminas dokumentams po konkurso paskelbimo Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

 

KONKURSĄ ORGANIZUOJANČIOS ĮSTAIGOS KONTAKTAI IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičiene, telefonas (8 310) 32 010, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Batūra, telefonas (8 310) 20 712, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
Visas naujienas rasite čia!
PDF Spausdinti El. paštas

Šiame skyrelyje rasite pranešimus apie vykstančias akcijas, suteikiamas nuolaidas, vykdomus išpardavimus ir pan. Kviečiame dažniau apsilankyti!

 
Įmonės rekvizitai

Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos knyga“
Įmonė įregistruota 1995 m. liepos 20 dieną Registrų centro Alytaus filiale;
Įm. kodas 184552774;
PVM mokėtojo kodas LT1845527716;
Adresas - Laisvės g. 1, Varėna;
Tel., faksas (8-310) 52324;
el. paštas varenos.knyga@gmail.com

Darbo laikas

Varėnos knygyne:
Pirmadienį 8.00 - 18.00
Antradienį 8.00 - 18.00 
Trečiadienį 8.00 - 18.00 
Ketvirtadienį 8.00 - 18.00
Penktadienį 8.00 - 18.00 
Šeštadienį nuo 8.00 - 13.00
Sekmadienį -